Türk satrancı daha fazla zaman kaybetmesin!

Türkiye Satranç Federasyonu Genel Kurul Delegelerine Çağrı

Değerli Delegeler,

Seçim özgür irade ile hakkaniyetli ve eşit koşullarda yapılmalıdır. Buna itiraz edilebilir mi? Peki, 5 Kasım 2021 tarihinde yapılacak Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlık seçimi için hakkaniyetli ve eşit koşullarda girilen bir yarış diyebilir miyiz? Mevcut başkan çoğu kamu kurumlarının himayesinde olan kulüpler için belediye başkanlarına ya da başka kurum başkanlarına TSF başkanı olarak telefon açıp ricada bulunuyor. Diğer adaylar bunu yapabiliyor mu? İllere TSF başkanı olarak konforlu seyahatler edip masrafsız ziyaretlerde bulunuyor. Diğer adaylar bunu yapabiliyor mu? Kulüplerin iletişim bilgileri elinin altında. Diğer adaylar TSF genel sekreterinden kulüplerin iletişim bilgilerini isteyince ne yanıt alıyorlar? “Kişisel bilgilerdir veremeyiz.” Yazışmalar mevcut başkanın elinde. Delege listesini ilk o ve ekibi görüyor. Diğer adayların listeden tarihinden önce haberi olabiliyor mu? TSF başkanı statüsü elinde, TSF bütçesi tasarrufunda, TSF çalışanları emrinde. Bu koşullarda yapılan bir seçime nasıl adil seçim diyebiliriz? Bu gidişe bir dur demek gerekmiyor mu?

Değerli delegeler,

2018 Mali Genel Kurulu’nda delege destek mektubu arama koşulu oybirliği ile kaldırılmıştı. Bu delege iradesini hiçe sayıp uygulamayan kim? Diğer adayları caydırmak için aday harcını en yüksek basamaktan belirleyen kim? Bu hırsın bu telaşın nedeni nedir? Biz yalnızca kendimizi tanıtıyor, oylarınıza talip olabiliyoruz. Sonuç, yanıtlar sizlerin elinde.

Haksızlıklara, antidemokratik uygulamalara dur demek, satrancı her anlamda daha ileriye taşımak için cesur ve kararlı olmak gerekir. Biz kendi kendimizi daha iyi yönetebiliriz. Adaylar bu cesareti gösterdi. Maddi manevi özveriyi de gösteriyorlar. Kendilerini, ekiplerini tanıttılar. Ayrıntılı bilgiler internet ortamında fazlasıyla var. Sizlerden tek isteğimiz adayları, ekiplerini incelemeniz ve size göre en iyisine etki altında kalmadan karar vermenizdir.

Saygılarımla

Hulusi CİHANGİR

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Adayı-”Sizden Biri”

Amacımız Türk Satrancını ileriye taşımak

 • Kulüplerin turnuva organizasyonlarında daha çok rol alması sağlanacaktır. Bunun için yetkilendirme, organizasyon eğitimi, sponsorluk dosyası hazırlanması, lojistik destek sağlama çalışmaları yapılacaktır.
 • Kulüplerin sporcu yetiştirme esasları belirlenecektir.
 • Federasyon ile kurumlar arasında yapılacak protokoller kapsamında kulüplere eğitim etkinlikleri yönlendirilecektir.

Mutlu sporcu, güçlü kulüp, başarılı federasyon

 • Eğitim kulüplerine yapılan ödemeler iyileştirilecek, düzenli hale getirilecektir.
 • Liglere katılan kulüplerin ödemeleri iyileştirilecek ve düzenli hale getirilecektir.
 • Kulüplere aktif lisanslı sporcu sayıları ile başarıları karşılığında TSF Market Teşvik Puanı verilecektir.

Satrancı yaşayanlar yetki üstlensin

 • İllerde ELO’ya dahil turnuvaların artması için çalışılacaktır.
 • İllerdeki satranç mekânı sorunlarının çözümü için ısrarlı çalışma sürdürülecektir.
 • İl temsilciliklerine çalışma ortamları oluşturularak kurumsallaşması sağlanacaktır.
 • İl temsilcilikleri kurumsal yapıya kavuşturulacaktır.

Önce nitelik sonra nicelik

 • Antrenör ve hakem eğitimleri sürekli ve nitelikli olacaktır.
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak satranç sporunun yaygınlaştırılmasına öncelik verilecektir.
 • Milli Takım Seçme Kriterleri hakkaniyet ve liyakat esaslarına göre yapılacaktır.
 • Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarında belirli sıralamayı elde eden sporcular ile yetenekli sporculara yoğun eğitim almaları için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır.

Liyakat, katılımcı anlayış, açıklık

 • Yapılacak tüm organizasyonlarda nitelik ön planda olacaktır.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine diğer branşlarda olduğu gibi antrenör alımının sağlanması yönünde gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Satranç geçmişimiz, bilgi birikimimiz, deneyim ve ilkelerimizle satranç ailemizin birleştirici gücü olacağız. Sıkıntıların, sorunların kaynağının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çözümünün ne olduğunu da biliyoruz. Katılımcı bir yönetim anlayışı ile satranç ailemizin sorunlarını çözeceğiz.